top of page
logo-website.png

Rake aanpak van vraagstukken

a-1.JPG

Gespreks- en Procesbegeleiding over dromen, doelen, daden en dilemma's & Partnerschap in Reflectie, dat is waarvoor ik mij inzet. De keuze in mijn werk leg ik bij opdrachten die naar maat en doelstelling begrensd zijn en waaraan ik in de rol van begeleider, evaluator, beoordelaar, referent, commissielid of voorzitter waarde toevoeg. Ik hecht aan goede afstemming met de opdrachtgever vooraf en tijdens de opdracht, zodat ik van daaruit kan zorgdragen voor een efficient en effectief verloop van de opdracht. Mijn ervaring als bestuurder, adviseur, toezichthouder en rekenkamerlid zet ik daarbij gericht in.

Als Natuurfotograaf  breng ik de sfeer en emotie van de natuur naar de mens.

                                Reinout Woittiez

 • Mijn kracht ligt in het hanteerbaar maken van bestuurlijke en maatschappelijke onderwerpen door vertaling ervan naar concrete praktische uitvoering op een solide inhoudelijk basis. De maatschappelijke opgaven zijn daarbij voor mij leidend.
   

 • Mijn passie ligt in het borgen van een veilige en gezonde leefomgeving.
   

 • Mijn achtergrond als bioloog kleurt mijn kijkrichting: Ontwikkeling en aanpassing zijn de constanten. Van boardroom tot werkvloer stel ik de ‘Fit-for-Purpose’-vraag: Hoe passend is onze bijdrage vandaag, morgen en overmorgen?
   

 • Mijn werkwijze kenmerkt zich door heldere onderbouwing en expliciete deling van gezamenlijke doelen en de daarbij behorende concrete stappen.
   

 • Ik ben een actief, zorgvuldig en respectvol bevrager op ‘Hoofd, Handen en Hart’, met inzet van 'Rake Vragen' en 'Kernkwaliteiten'.
   

 • Werkende weg breng ik gedeelde afspraken en kaders tot leven waarmee rollen en verantwoordelijkheden betekenis krijgen voor deelnemende partijen.    

 • Utrecht is mijn thuisbasis, heel Nederland is mijn werkgebied.

De natuur biedt een kijk op de veelzijdigheid aan oplossingen waartoe 

Fit-for-Purpose uitnodigt. Mijn natuurfoto's zijn hiervan een illustratie.

 • Gespreks- en Procesbegeleiding, over

       dromen, doelen, daden en dilemma's.

 • Partnerschap in Reflectie. 

     Beschikbaar voor:

Overzicht  - Fregatvogel  
(Aruba 2019)
i-1.JPG
Verwondering  -  Zeeleeuwwelp 
(Nieuw Zeeland 2020)

'Als het  schuurt tussen Leefwereld en Systeemwereld; Dialoog als instrument voor moreel fitte organisaties'

Mijn boek is in oktober  2021 verschenen bij uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum en is breed verkrijgbaar.

Opdrachten 

h-1.JPG
Ver reiken - Parapluiemosjes, 2 cm hoog  (Nieuw Zeeland 2019)
c-1-2.JPG
Focus - Yacare Kaaiman  (Pantanal 2018)
f-1.JPG
Concentratie  - Holenuiltjes  (Patagonie 2018)
e-1.JPG
Afstemming  -  Magellaan Penguins  (Patagonie 2018)
b-1-2.JPG
In Balans -  Bladsnijdermieren  (Brazilie 2018)
Holenuilen (Patagonie 2018)
bottom of page