logo-website.png

Rake aanpak van vraagstukken over een veilige en gezonde omgeving 

contact

Voorzitter Adviescommissie Bezwaarschriften J&V (2019 - 2020)

Medewerkers van het Ministerie Justitie en Veiligheid kunnen bezwaar maken tegen een beslissing die hun functie betreft. Als dit bezwaar door hun organisatie niet erkend wordt kunnen beide partijen hun geschil voorleggen aan de Adviescommissie Bezwaarschriften J&V. Het doel van deze commissie is om de partijen eerst en vooral goed aan het woord te laten. Vanuit de aangeleverde dossiers en de toelichting van de twee partijen daarop adviseert de Adviescommissie de partijen over de - juridisch - meest voor de hand liggende oplossing. De bedoeling van de gang naar de Adviescommissie is om daarmee een tussenstap in te bouwen voor beide partijen voordat ze de gang naar het gerecht inslaan. Beide partijen krijgen door deze tussenstap de gelegenheid tot een redelijke uitkomst te komen en te vermijden dat ze verder in een juridische strijd te verwikkeld raken.

contact