top of page
logo-website.png

Rake aanpak van vraagstukken over een veilige en gezonde omgeving 

contact

Dialoogsessies over dilemma's


In de eerste helft van 2019 heb ik een groot aantal dialoogsessies over dilemma's begeleid in tal van organisaties (o.a. Ministerie Justitie en Veiligheid, Nederlandse Vereniging Vrijwillig Levenseinde, Gemeente Nuenen, VVD-Afdelingen, Utrecht in Dialoog). Aankomende bestuurders van de VVD en Raadsleden van Nuenen hebben zich onder mijn leiding gebogen over Integriteitsvraagstukken waar ze zomaar tegenaan kunnen gaan lopen. Er is alle reden voor om daar goed aandacht aan te besteden, de verleiding en veelheid aan belangen die op hen werkt is groot. In een vertrouwenwekkende sfeer lukt het om serieus en uitgebreid stil te staan bij Integriteitsvraagstukken, bij de dilemma's die daarbij voorliggen en vooral ook bij ieders eigen rol daarin.

contact

bottom of page