top of page
logo-website.png

Rake aanpak van vraagstukken over een veilige en gezonde omgeving 

contact

Workshops over Fit-for-Purpose Positie


Zijn we Fit-for-Purpose? Wat is ieders positie in antwoord op deze vraag en wat is onze gezamenlijkheid daarin? Welke purpose ziet ieder voor zich, welke purpose delen we en hoe fit zijn we voor de purposes, waar willen we bijsturen en waar moeten we bijsturen? Hoe diep zijn we de systeemwereld van onze organisatie ingetrokken, en hoe dicht zitten we nog bij de leefwereld van de mensen waarvoor we het doen? In vele workshops over Fit-for-Purpose Positie hebben teamleden individueel en als team de kracht om zich met mij over deze rake vragen te buigen, en dat levert steeds een diepgaand en energiek gesprek op over hun dromen, doelen, daden en dilemma's. Het is waardevol om samen te reflecteren op deze vragen, dat alleen al geeft meer Fitness-for-Purpose.

contact

bottom of page