top of page
logo-website.png

Rake aanpak van vraagstukken over een veilige en gezonde omgeving 

contact

Verscheidenheid aan Opdrachten

Voorzitter Adviescommissie Bezwaarschriften MinJ&V 2019 -2020

Medewerkers van het Ministerie Justitie en Veiligheid kunnen bezwaar maken tegen een beslissing die hun functie betreft. Als dit bezwaar door hun organisatie niet erkend wordt kunnen beide partijen hun geschil voorleggen aan de Adviescommissie Bezwaarschriften J&V. Het doel van deze commissie is om de partijen eerst en vooral goed aan het woord te laten. Vanuit de aangeleverde dossiers en de toelichting van de twee partijen daarop adviseert de Adviescommissie de partijen over de - juridisch - meest voor de hand liggende oplossing. De bedoeling van de gang naar de Adviescommissie is om daarmee een tussenstap in te bouwen voor beide partijen voordat ze de gang naar het gerecht inslaan. Beide partijen krijgen door deze tussenstap de gelegenheid tot een redelijke uitkomst te komen en te vermijden dat ze verder in een juridische strijd te verwikkeld raken.Lid beoordelingscommissie Nederlandse Wetenschaps Agenda 2018 - 2019n Haag, 2018 - ..)

Als lid adviseer ik in volle onafhankelijkheid over de robuustheid van aangedragen onderzoeksvoorstellen en over de te verwachten maatschappelijke en wetenschappelijke impact van ieder van deze onderzoeksvoorstellen.Voorzitterschap Raadsconferentie Sociaal Domein -Wijk bij Duurstede, 2018

Om als gemeente op een gebalanceerde manier te kunnen inspelen op de ontwikkelingen in het Sociaal Domein is onder mijn voorzitterschap een Raadsconferentie georganiseerd ‘Grip op Sociaal Domein’. De Raadsconferentie heeft vanuit een raadsbrede gezamenlijke oriëntatie op de ontwikkelingen in het Sociaal Domein een set aangrijpingspunten opgeleverd voor verder beleid waarover politieke keuzen gemaakt moeten worden.Formatie ‘Regenboogcoalitie’ in Wijk bij Duurstede, 2018

Procesbegeleiding van de drie formerende partijen in Wijk bij Duurstede naar een robuust en gedragen coalitie-accoord.Samenwerkingstraining voor Coalitiepartijen in IJsselstein, 2018

Procesbegeleiding van de fracties en de aankomende wethouders van VVD en Lokale Democraten IJsselstein bij hun ontwikkeling naar optimale samenwerking als coalitiepartijen.

contactWorkshop Veranderinterventies voor Leidinggevenden voor de Gemeente Amsterdam, 2017 - heden

In deze workshop ligt de nadruk op de rol die persoonlijke positionering en leiderschap spelen bij veranderkundige vraagstukken, met verbinding naar theorie en (deels eigen) praktijkervaring. Er wordt stilgestaan bij de ontwikkelfasen die leidinggevenden doorlopen bij het vervullen van hun opdracht, zoals door Campbell beschreven in zijn ‘Reis van de held’.

Commenti


contact

bottom of page